ได้แค่ฝัน

อยากมีเขาคอยดูแล… เมื่อเราป่วย
อยากให้เขาคอยช่วย… ยามเดือดร้อน…

ใจหนอใจ…

ใจหนอใจ… อยากจะโทรไปหาเธอแต่ไม่กล้า…