เด็ก 7 ขวบ ทำบัตรประชาชนครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้าง

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 โดยสาระสำคัญของกฎหมายคือกำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ต้องมีบัตรประชาชนเด็ก จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องพาเด็กๆไปทำบัตรประชาชนเมื่อมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์

Advertisements

เที่ยว Rubber Land ดินแดนยางพารา

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับ 1 ของประเทศไทย เพราะเป็นสินค้าที่ส่งออกไปเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งเมื่อพูดถึงยางพาราแล้ว เด็กๆหลายคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าหน้าตาของต้นยางนั้นเป็นอย่างไร และกรรมวิธีต่างๆ กว่าจะมาเป็นสินค้าที่ทำมาจากยางนั้นเค้าทำกันอย่างไรบ้าง...